Ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieredzes apmaiņas semināru Latvijā sākas “Time to Move” kampaņa