Jaunieši ES mājā aicināti uzzināt par līdzdalības iespējām un satikt savu NVO