ES pilsonība: paudiet savu viedokli par mūsu kopīgajām vērtībām, tiesībām un demokrātisku līdzdalību