ES mājā Ulda Šalajeva vieslekcija par EPSO testiem un darbu ES institūcijās