Žurnāls "Latvijas intereses Eiropas Savienībā" 2015/3