ES mājā notiks tikšanās ar domātāju un mākslinieku Bernāru Sordē (Bernard Sordet) un diskusija par to, ko šodien nozīmē gleznot vai filozofēt