ES mājā seminārs par projektu rakstīšanu un finansējuma piesaisti