ES mājā notiks lekcija par atlases konkursiem darbam ES institūcijās