Kā pārrobežu ģimenēm aizsargāt bērnus un risināt problēmsituācijas?