ES mājā uzņēmēju pieredzes stāstu pēcpusdiena par biznesa uzsākšanu