ES mājā notiks praktiskā nodarbība par EPSO priekšatlases testiem