ES mājā 10. oktobrī lekcija par atlases konkursiem darbam ES institūcijās