Tikšanās neformālā gaisotnē "MIERA IZGLĪTĪBA UN TĀS AKTUALITĀTE"