Prakses kalve 2016 pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 23. oktobrim