ES mājā 7.novembrī prezentācija par karjeras iespējām OECD