ES mājā notiks ZINOO ziemas radošo nodarbību cikls bērniem