Konferencē ES mājā spriedīs par sociālo dempingu un riskiem vienotajam tirgum