ES mājā konsultāciju pēcpusdiena par pensiju un pabalstu eksportu Eiropas Savienībā