ES mājā notiks apmācības angļu valodā par EUR-Lex portāla lietošanu