ES mājas Mobilais zināšanu ekspresis 10. jūnijā piestās Daugavpilī