Rīgā notiks Eiropas līmeņa akadēmija par debatēšanu, argumentāciju un kritisko domāšanu