Ceļojošā izstāde „Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai”