Eiropas Komisija aicina iesaistīties diskusijā par programmas “Erasmus+” nākotni