ES mājā notiks ZINOO izziņas darbnīca bērniem “Uzveic plūdus!”