ES mājā notiks ZINOO izziņas darbnīca bērniem “Ūdens attīrīšana”