ES mājā notiks jauniešu pieredzes stāstu vakars “Āķis lūpā!”