ES mājā 4. janvārī lekcija un praktiska nodarbība par EPSO konkursiem darbam ES institūcijās