#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EP projektu dotāciju programma 2012. - 2015. gadiem
EPIB 
, 2012. gada, 21.maijs, 2012

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs (EPIB) informē, ka Latvijas organizācijas var pieteikt projektus EP Saziņas ģenerāldirektorāta finanšu dotāciju programmai 2012. - 2015 gadiem.

Projektus var pieteikt sekojošās sadaļās:

• Televīzija
• Radio
• Ar tīmekļa vietnēm un internetu saistīti projekti
• Pasākumu organizācija

Eiropas Parlamenta mājas lapā var iepazīties ar dotācijas programmas nolikumu un noteikumiem, pieteikumu formām, finansējuma piešķiršanas kritērijiem, iesniegšanas kārtību un termiņiem katrā no projektu sadaļām.

Pieteikšanās termiņš  -  šā gada 15. jūnijs, ja organizācija vēlas pretendēt uz partnerības līguma slēgšanu jau no 2012.gada budžeta. Iesniedzot pieteikumu pēc norādītā datuma, organizācija var pretendēt uz partnerību tikai uz 2013.-2014. gadiem. .

Visa informācija  un dokumenti  (angļu valodā)  - šeit
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/00beb2559e/Subventions.html

Informāciju sagatavoja:
Iveta Ķelpe
EPIB preses nodaļas vadītāja
Tālr. 67085468
E-pasts: iveta.kelpe@europarl.europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties