#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Senioriem māca metodes, kā labāk saprasties ar jauniešiem
BNS 
, 2012. gada, 21.maijs, 2012

Eiropas Savienības mājā pirmdien pulcējās vairāki desmiti 55 gadus vecu un vecāku cilvēku, lai gūtu pedagoģijas un sadarbības metodes, kas veicinātu starppaaudžu savstarpējo izpratni un pieredzes nodošanu skolēniem, studentiem un jaunajiem uzņēmējiem, pastāstīja viena no pasākuma vadītājām Maija Kāle.

“Mācību programma ir izstrādāta projekta Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projektā “Best Agers”. Projekta mērķis ir pievērst darba devēju, politikas veidotāju, sabiedrības un visbeidzot arī pašu “Best Agers” – cilvēku vecumā virs 55 gadiem – uzmanību šīs vecuma grupas potenciālam,” paskaidroja Kāle.

Projektā var piedalīties jebkurš interesents, kas ir vecāks par 55 gadiem, taču Kāle norādīja, ka īpaši noderīgas šīs apmācības var būt skolotājiem, uzņēmumu darbiniekiem, kā arī sabiedriski aktīviem pensionāriem.

Mācību pirmajā dienā paredzēts veidot apziņu par dažādību gan grupas ietvaros, gan apkārtējās vides kontekstā. Interesentu uzmanība tiks vērsta uz grupu dažādību faktoriem. Tāpat viņi tiks izglītoti par dažādu apkārtējo faktoru ietekmi uz karjeras izvēli.

Kāle arī sacīja, ka interesentiem pirmdien paredzēta ekskursija pa Rīgas ielām, kur dalībniekiem apmācību ietvaros būs jāveic arī dažādi uzdevumi.

Apmācību laikā, kas ilgs kopumā ilgs līdz 7. jūnijam, paredzētas arī paneļdiskusijas par līderismu, radikālu profesijas maiņu un padomiem, kas nepieciešami, lai izvēlētos pareizo karjeru, un individuālā potenciāla atklāšanu.

Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems arī sertifikātu, kas apliecinās gūtās zināšanas.

“Best Agers” ir starptautisks projekts, kas tiek īstenots Baltijas jūras reģiona
programmā 2007–2013 (INTERREG IVB). Minētās programmas mērķis ir veicināt
transnacionālo attīstību, lai izveidotu ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli vienotu Baltijas
jūras reģionu. “Best Agers” projektu daļēji finansē no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, un tā
kopējais budžets ir 4,5 miljoni eiro. Projekta ilgums ir 36 mēneši, un tas noslēgsies 2012. gada
decembrī.

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties