#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
LSFP saņem finansējumu Eiropas sporta nedēļas 2015 organizēšanai
Latvijas Sporta federāciju padome 
, 2015. gada, 16.jūnijs, 2015

Piektdien, 12. jūnijā, Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) parakstīja līgumu ar Eiropas Komisiju par finansējuma saņemšanu “Erasmus+” programmas projekta “Eiropas Sporta nedēļa 2015” īstenošanai.
EK ar otru augstāko rezultātu novērtēja LSFP iesniegto projektu “Promotion and encourAGement of recreatiONal team sport”, piešķirot finansējumu 440 534 eiro apjomā. Kopumā konkursā tika iesniegti 78 projektu pieteikumi, no kuriem atbalsts piešķirts pieciem projektiem, LSFP ierindojoties augstajā otrajā vietā.

Eiropas sporta nedēļa 2015 ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas uzsākta, lai veicinātu sporta un fiziskās aktivitātes popularizēšanu Eiropā, aicinot iesaistīties aktivitātēs ikvienu, neatkarīgi no vecuma un sagatavotības līmeņa, īpaši akcentējot tautas sporta nozīmi. Eiropas sporta nedēļas aktivitātes visā Eiropā norisināsies no 7.–13. septembrim.

Sadarbībā ar projekta 15 partneriem no 5 valstīm LSFP Eiropas sporta nedēļas aktivitāšu ietvaros caur florbola un handbola aktivitātēm popularizēs aktīvu dzīvesveidu 13 – 15 gadu vecu jauniešu vidū, iesaistot komandas sporta spēlē jauniešus, tādējādi veicinot tautas sporta attīstību un fizisko aktivitāšu lomas palielināšanu jauniešu ikdienas dzīvē. Tāpat projekta ietvaros plānots, veicināt sadarbību starp sporta attīstībā iesaistītajām organizācijām, veicinot šo organizāciju sinerģiju vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Realizējot projektu, tiks izstrādātas vadlīnijas sporta treneriem un skolotājiem par komandas sporta spēlēm kā līdzekli, kas veicina interesi par sportu; organizētas konferences; handbola un florbola turnīri; izveidota pūļa finansēšanas platforma, kas dos iespēju rast alternatīvu finansējumu sporta aktivitāšu īstenošanai.

Projekta attīstības gaitai, varat sekot Facebook lapā – https://www.facebook.com/AGONproject

Vairāk informācijas pielikumā.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties