#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Tēva dienas festivālā izzini Eiropas Savienību un satiec Vaifiju!
ES māja 
, 2016. gada, 07.septembris, 2016

Tēva dienas festivālā, kas notiks 10. septembrī no plkst. 12.00 līdz 17.00 Vērmanes dārzā, Rīgā, lieli un mazi aicināti izzināt Eiropas Savienību un satikt www.drossinternets.lv Vaifiju – zēnu, kas dzīvo datorā un stāsta par drošību internetā.

Nāc un saliec Eiropas puzli, uzzini par radošajām darbnīcām bērniem un citiem vērtīgiem pasākumiem, kas drīzumā notiks Eiropas Savienības mājā.

Mobilitāte, brīvprātīgais darbs, studijas Eiropas Savienībā, prakses iespējas, darbs ES institūcijās un jebkuri tevi interesējoši jautājumi par Eiropas Savienību – nāc un jautā, kā labāk izmantot ES sniegtās iespējas!

Gan bērniem, gan pieaugušajiem festivālā būs iespēja uzzināt, kā lietot internetu prasmīgi, ērti un droši, pildīt dažādus uzdevumus un saņemt balvas, arī lasāmgrāmatu bērniem par internetu „Vaifija skola”.

Par drošību internetā stāstīs animators Vaifijs un Liene Valdmane, Drošāka interneta centra izglītības darba koordinatore, Latvijas Universitātes pedagoģijas doktora grāda pretendente, lasāmgrāmatas „Vaifija skola” un mācību līdzekļa skolēna medijpratības pilnveidei pamatskolā „Pasaule tīmeklī” autore.

Eiropas Savienības mājā vienuviet atrodas Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, kā arī Zināšanu, sarunu un mākslas istabas. ES mājā var saņemt pieredzējušu speciālistu konsultācijas, kā labāk izmantot ES sniegtās iespējas, bezmaksas informatīvos izdevumus, ieskatīties ES datubāzēs internetā, kā arī piedalīties dažādos pasākumos: diskusijās par Latvijai un Eiropas Savienībai svarīgiem notikumiem, informatīvajos semināros, radošajās darbnīcās, kino vakaros, kā arī apmeklēt izstādes, kultūras pasākumus un iepazīties ar Eiropas valstu tradīcijām un vēsturi.

Latvijas Interneta asociācijas Net-Safe Latvia “Drošāka interneta centrs” informē un izglīto bērnus, jauniešus, skolotājus un vecākus par iespējamiem riskiem un apdraudējumiem internetā (satura drošības jomā).

 

Papildu informācija:
Anita Jansone,
Eiropas Savienības mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabu vadītāja,
t. 67085446,
e-pasts: anita.jansone@esmaja.lv.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties