#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Astoņpadsmit bibliotēkas saņem atpazīstamības plāksnes no UNESCO LNK
BNS 
, 2012. gada, 13.jūlijs, 2012

Astoņpadsmit bibliotēkas saņem atpazīstamības plāksnes no UNESCO LNK par veiksmīgu sadarbību “Stāstu bibliotēku” projektā

Astoņpadsmit Latvijas bibliotēkas ceturtdien Eiropas Savienības mājā saņēma atpazīstamības plāksnes no Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas (UNESCO LNK) par veiksmīgu darbību bibliotēku tīklā “Stāstu bibliotēkas” un ieguldījumu lokālās identitātes un vērtību nodrošināšanā.

“Stāstu bibliotēkas” pārstāvji un eksperti bija pulcējušies ES mājā, lai arī aktīvi plānotu Zemgales stāstnieku festivālu, kas notiks jau šoruden.

Atpazīstamības plāksnes pasniedza UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, kura bibliotēku vadītājiem uzsvēra, ka katrs ik dienu paveiktais darbs, katrs bibliotēku ieguldījums ir ļoti svarīgs.

Baltiņa minēja, ka šīs bibliotēkas savā ziņā ir UNESCO vēstneši.

“Tās ir resurss, kas nodrošina lokālo identitāti un lokālās vērtības, piederības izjūtu, laimes avotu, kas katrā vietā ir citāds. Tas vienā saistās ar brīnišķīgiem bērnu pasākumiem, citviet ar lielākiem pasākumiem, bibliotēkām, citviet ir tradicionālās stāstīšanas pasākumi. Tas ir tāds laimīgs mikslis un kokteilis no visām tām vērtībām, ko mēs spējam viens otram nodot caur šiem stāstīšanas pasākumiem,” sacīja Baltiņa.

2010. gadā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija izveidoja Latvijas bibliotēku tīklu “Stāstu bibliotēkas”, tādējādi uzsverot bibliotēku lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un stāstīšanas tradīciju un prasmju veicināšanā, kā arī stāstīšanas tradīciju nozīmi sabiedrības saliedēšanā un vietējās kopienas dzīves kvalitātes celšanā. Tīkla mērķis ir veicināt stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu Latvijā, izceļot bibliotēku lomu Latvijas sabiedrības vērtību apzināšanā un paaudžu saiknes un sabiedrības vienotības stiprināšanā.

Baltiņa paskaidroja, ka stāstu stāstīšana bibliotēkā ir resurss, lai veicinātu vietējo kopienu labklājību, paceltu pašu bibliotēku lomu un atgādinātu, ka bibliotēku loma ir ne tikai būt interneta kontaktpunktiem vai grāmatu izsniegšanas un saņemšanas punktiem, bet būt arī vērtību centram sabiedrības labklājībai, pašapziņai, pašlepnumam un pašrealizācijai.

Bibliotēkām atpazīstamības plāksnes netika pasniegtas “Stāstu bibliotēku” tīkla sākumā, jo UNESCO LNK vēlējās redzēt, kā norisināsies sadarbība ar bibliotēkām, klāstīja Baltiņa. Tādēļ šonedēļ plāksnes saņēma bibliotēkas, kuras aizvien turpina aktīvi darboties projektā. Vēlmi saņemt kādu atpazīstamības zīmi un vienojošu elementu bija izteikušas arī pašas bibliotēkas.

Pēc Baltiņas teiktā, nākamgad “Stāstu bibliotēku” tīklā plāno piesaistīt arī citas bibliotēkas, kuras vēlēsies sadarboties.

Tāpat ceturtdien ES mājā bibliotēku pārstāvji aktīvi plānoja Zemgales stāstu festivālu, kas norisināsies 29. septembrī Pilsrundālē Miķeļdienas gadatirgus ietvaros.  Pāsākuma devīze būs “Gāž podus Rundālē”, un tas notiks pie cepļa, kuru kurinot tiks stāstīti dažādi stāsti. Šāds festivāls tiks organizēts pirmo gadu, un pirmoreiz šāda pasākuma plānošanā ir iesaistīti arī bibliotēku pārstāvji.

Pasākuma organizēšanā kā eksperti palīdz arī tradicionālās kultūras biedrības “Aprika” vadītāja Māra Mellēna un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves vadošais pētnieks Guntis Pakalns. Uz pasākumu ieradīsies arī GRUNDTVIG sadarbības partneri no ārvalstīm projektā “Grand treasures”.

Bibliotēkas attīstīta un organizē stāstīšanas pasākumus bibliotēkās gan par jaunības dienu atmiņām, gan dažādām tradīcijām, interesantām situācijām, izlasītajām grāmatām un dažādiem citiem stāstiem. Stāstu un stāstīšanas pasākumi tiek organizēti dažāda vecuma grupām, tādējādi tiek vienotas dažādas paaudzes, kā arī pilnveidota klausīšanās un stāstīšanas prasme un veicināta savstarpējas pieredzes un zināšanu apmaiņa.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izveidotajā bibliotēku tīklā “Stāstu bibliotēkas” darbojas 18 Latvijas bibliotēkas – Alūksnes pilsētas bibliotēka, Ēveles pamatskolas bibliotēka, Gaujienas pagasta bibliotēka, Gāliņciema bibliotēka, Iecavas novada bērnu bibliotēka, Jūrmalas bibliotēku apvienības Dubultu bērnu bibliotēka, Kuldīgas novada p/a "Kuldīgas Galvenā bibliotēka", Lazdonas pagasta bibliotēka, Limbažu Bērnu bibliotēka, Pārventas bibliotēka, Pilsrundāles bibliotēka, Piltenes pilsētas bibliotēka, Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs, Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka, Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēka, Siguldas novada Siguldas pagasta bibliotēka, Valmieras bibliotēka, Ventspils Bērnu bibliotēka.

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties