#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Iepazīstinās ar iespējām īstenot videi draudzīgas idejas
EKP 
, 2012. gada, 13.aprīlis, 2012

Nākošnedēļ, 18.aprīlī no plkst.13.00 līdz 16.00, ES mājā Aspazijas bulvārī 28 notiks informatīvs seminārs “Pieredze, instrumenti un iespējas zaļo ideju īstenošanai”, kurā aicināti piedalīties pašvaldību un uzņēmumu pārstāvji, kuriem ir padomā efektīvas zaļās idejas un kuri meklē iespējas tās īstenot un attīstīt.

Seminārā varēs iepazīties ar iespējām īstenot videi draudzīgas idejas valsts, Eiropas Savienības un citu programmu ietvaros, kā arī dalīties savā jau esošo projektu realizācijas pieredzē.

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Vides Investīciju fondu, kas uzkrājis lielu energoefektīvu projektu pieredzi, īstenojot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) ieviešanas uzraudzību. Semināra dalībnieki tiks informēti par iespējām saņemt KPFI atbalstu programmās „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

Seminārā tiks prezentēta arī interaktīva sistēma www.videsrisinajumi.lv, kas paredzēta jaunāko tehnoloģisko risinājumu ieviešanai vides projektu realizācijā un kas apvieno labākos akadēmiskos risinājumus ar praktiskajām iespējām.

Semināra otrajā daļā aicinām piedalīties diskusijā par atbalsta iespējām konkrētu zaļās uzņēmējdarbības un vides aizsardzības projektu ideju realizēšanai kopā ar Vides investīciju fonda, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts reģionālās attīstības aģentūras.

Aicinām interesentus pieteikties jau iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445.

Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas.

Papildus informācijai par semināru, lūdzam sazināties ar Vides investīciju fonda projektu vadītāju Katrīnu Vastlāvi, tālr. 67845111.

Vides Investīciju fonda darbība ir virzīta uz maksimālā vides uzlabojuma sasniegšanu, ieguldot finanšu resursus vides infrastruktūras sakārtošanas projektu realizācijā. Vides investīciju fonds finansē infrastruktūras projektus dažādās vides jomās – videi draudzīga siltumapgāde, ūdenssaimniecība, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinajumi.lv.

Uzziņai
Pasākums tiek organizēts Eiropas Savienības mājas tematiskā Vides – zaļās izaugsmes mēneša ietvaros. Viena no ES un Dānijas prezidentūras galvenajām prioritātēm 2012.gadā ir videi draudzīga ekonomika, vides aizsardzība un zaļā izaugsme, kā arī Eiropa 2020 reformu programma.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties