#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aizraujoši par Eiropu
, 2010. gada, 26.augusts, 2010

Tikko ir noslēdzies Konrāda Adenauera fonda, Jāna Tenisoni institūta un Latvijas Universitātes kopīgi realizētais projekts „Brīnumainā Eiropa”, kura ietvaros 20 Latvijas, Igaunijas un Vācijas skolotāji, augstskolu pasniedzēji un izglītības darbinieki izstrādāja metožu rokasgrāmatu, kā skolēniem stāstīt un mācīt par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību un valsts dalību tajā.

Projekta galvenais mērķis bija izstrādāt rokasgrāmatu ar metodēm, kur gandrīz ikviena priekšmeta skolotājs atrastu sev atbilstošu veidu kā skaidrot ar Eiropas Savienību saistītus jautājumus skolēniem, lai tādējādi veicinātu skolēnu zināšanas par ES un arī iespējām, ko tā piedāvā jauniešiem. Pieredzes apmaiņas braucieni, iespēja mācīties citā ES dalībvalstī vai strādāt praksi un citas iespējas, kuru pilnvērtīgai izmantošanai ir nepieciešamas gan zināšanas par to, kā darbojas Eiropas Savienība, kādi ir tās veidošanas motīvi, kuras jomas un nozares tā ietekmē, gan arī prasmes – komunikāciju, starpkultūru, sadarbības, informācijas tehnoloģiju.

Projekta laikā izstrādātajā rokasgrāmatā „Brīnumainā Eiropā” ir iekļautas ap 40 dažādas metodes, kā mācīt par ES ģeogrāfiju, institūcijām, kultūrām ES, Eiropas lomu pasaulē, Eiropas vērtībām, kā arī, kā sagatavot CV un motivācijas vēstuli, lai veiksmīgāk pieteiktos ES piedāvātajām iespējām. Rokasgrāmatā iekļautās aktivitātes ir paredzētas jauniešiem sākot no 12 – 13 gadu vecuma. Tās ietver diskusijas, grupu darbu, darbu ar informācijas avotiem, kolāžu un plakātu veidošanu, radošās darbnīcas un citas.

Rokasgrāmatā iekļautās metodes atzinīgi novērtējuši ir jau gan skolēni, gan skolotāji. Projekta laikā bija testēšanas fāze, kuras laikā projekta skolotāji vadīja nodarbības skolēniem un skolēniem bija iespēja sniegt savu viedokli un ieteikumus par aktivitātēm. Kā arī vasarā tika organizēti skolotāju apmācību semināri, kuros projekta dalībnieki iepazīstināja ar rokasgrāmatā iekļautajām metodēm. Viens šāds seminārs norisinājās Cēsīs, kur īpaša uzmanība tika veltīta ES lomai pasaulē un CV un motivācijas vēstules sagatavošanai kā priekšnoteikumam veiksmīgai ES iespēju izmantošanai. Skolotāji pēc semināra atzina, ka tas ir bijis vērtīgs ne tikai jaunu metožu izzināšanā, bet arī personīgi licis pārdomāt dažādus ar ES saistītus jautājumus un to, cik būtiski ir sagatavot kvalitatīvu CV, un, ka skolēni jau laicīgi jāaicina domāt par savu karjeru un kādiem ierakstiem būtu jābūt CV, lai viņi varētu strādāt savu sapņu darbu.

Projekta dalībnieki pārstāvēja trīs valstis – Latviju, Igauniju un Vāciju, kas deva arī ļoti labu vidi ideju un pieredzes apmaiņai. Bija iespēja gan pārrunāt aktuālos jautājumus izglītībā un kādas pārmaiņas ir ieviesusi globālā finanšu krīze, kā arī dalīties pieredzē, kā efektīvāk realizēt mācību darbu stundās, pārrunāt konkrētas metodes, ko skolotāji izmanto, lai skaidrotu, piemēram, Eiropas Savienības veidošanās pirmsākumus. Viens skolotājs izmanto atbilstošā laika karikatūras un lūdz skolēniem saskatīt atšķirības, piemēram, Vācijas un Francijas karikatūrās par vienu un to pašu jautājumu, kamēr cits skolotājs skolēnus aicina veidot etīdes, kurās tiek izstāstīti galvenie ES veidošanās notikumi.

Projekts „Brīnumainā Eiropa” bija izaicinājums ne tikai attiecībā uz projekta gala rezultātu – rokasgrāmatu ar metodēm, kā aizraujošā veidā runāt par ar ES saistītiem jautājumiem, bet arī attiecībā uz projekta darba vidi un sazināšanos svešvalodā. Projekta darba valoda bija angļu valoda, bet, lai precīzāk izskaidrotu savu ideju vai pārliecinātu par kādu viedokli, talkā tika ņemtas vēl kādas no valodu zināšanām un līdz ar to bija svarīgi, lai idejas nepazustu tulkojumā. Un tādejādi projekts ne tikai runāja par ES un tās izaicinājumiem, bet tos arī piedzīvoja realizācijas procesā.

Pēc nedēļas sāksies jaunais mācību gads, un kāpēc gan šajā mācību gadā nerunāt vairāk par un ap Eiropu un Eiropas Savienību, lai gan sev, gan skolēniem pavērtu plašāku skatu uz pasauli un dotu iespēju apzināties sasaisti starp ikdienas dzīvi un pasaulē notiekošajiem procesiem.

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties