#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
DAINA BUTE, Eiropas pilsoņu apspriežu 2009 dalībniece
, 2010. gada, 09.augusts, 2010

Eiropas pilsoņu debates bija lieliski noorganizēts. Mani patīkami pārsteidza sirsnīgā gaisotne un optimisms, kas šajā pasākumā valdīja.

Ļaudis bija sanākuši no visām Latvijas malām, dažāda vecuma, bet nebija nekādas neapmierinātības vai citu negatīvu emociju uzplūdi. Koordinatori lieliski prata strādāt ar publiku. Diskusijas tika veidotas tā, ka jebkurš viedoklis tiek uzklausīts, tai pat laikā negatīvajiem aspektiem tika piedāvāti risinājumi, ko kā vajadzētu darīt vai veidot citādi. Nebija ierastās latviskās nīdēšanas un činkstēšanas. Man šķiet mums visiem klātesošajiem, pat gribējās uzsvērt pozitīvo, jo tik jauka atmosfērā melns vairs nešķiet tik melns. Joprojām domāju, kā izdevās uz nejaušības principa vienkopus sapulcināt tik daudz jauku cilvēku. Paldies par jauko dienu, kur laiks aizlidoja vēja spārniem, interesantiem, gudriem cilvēkiem un lielisko organizāciju.

Foto: Mārtiņš Plūme

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties