#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
INTA ŠIMANSKA, diskusiju „Es, Latvija un ES” moderatore
, 2010. gada, 31.augusts, 2010

Domājot par Latvijas dalību Eiropas Savienībā, mani kā Latvijas iedzīvotāju un bijušo studentu, bet esošo darba tirgus dalībnieku īpaši uzrunā Boloņas process izglītībā.

Tas nozīmē, ka Latvijā iegūtais akadēmiskais grāds ir salīdzināms ar citas ES dalībvalsts grādu, tas nozīmē, ka es esmu līdzvērtīga darba tirgus dalībniece, konkurējot ar citiem pilsoņiem, kuriem ir līdzīgs augstskolas izglītības diploms kabatā.

Saskaņā ar informāciju, kas rodama Akadēmiskās informācijas centra mājas lapā*, Boloņas deklarācijā nosprausto mērķu galvenie uzdevumi, kas tieši attiecas uz studētājiem, ir:
- ieviest trīsciklu (bakalaura -maģistra - doktora) grādu sistēmu;
- pilnībā ieviest kvalifikāciju veicināšanas instrumentus: Eiropas kredītpunktu sistēmu (ECTS) un Eiropas vienoto diploma pielikumu;
- atrisināt pastāvošās diploma atzīšanas problēmas;
- rast risinājumus, kā integrēt mūžizglītību augstākajā izglītībā, tajā skaitā izveidot metodiku mūžizglītības ceļā apgūto zināšanu un prasmju izvērtēšanai un kredītpunktu piešķiršanai par ārpus augstskolas apgūto;
- novērst praktiskos šķēršļus mobilitātei;
- rast risinājumus studentu un mācībspēku sociālajām problēmām.

Kā redzams, daudz jau ir padarīts, bet šis tas vēl Latvijai ir izaicinājuma stadijā. Tuvākajā laikā paredzams, ka saasināsies diskusijas par izglītības, prasmju un zināšanu atzīšanu, kas iegūti ārpus akadēmiskās izglītības. Tāpat vēl neesam atrisinājuši allaž sāpīgo jautājumu par Latvijas izglītības pievilcību ārvalstu studentiem. Protams, ir augstskolas, kurās ārvalstu studentu īpatsvars ir gana augsts, taču kopīgā aina saskaņā ar augstskolu pavasara reitingiem nav iepriecinoša. Un tad vēl grūti risināms jautājums ir studiju sociālā dimensija – stipendijas, kopmītnes, atlaides studentiem studiju procesā.

Tomēr, Boloņas procesa sniegtie rezultāti, tiešā veidā iepriecina vairumu** 21.gadsimta studentu. Eiropas vienotais augstākās izglītības ietvars un informācija par to bagātina Latviju, jo pēc pabeigtām studijām ārvalstīs studenti un pasniedzēji atved mājās labās un sliktās pieredzes stāstus, tādējādi bagātinot studiju procesu. Arī no Latvijas tiek eksportēti labie pieredzes apmaiņas stāsti par motivētiem, inteliģentiem studentiem, kas meklē veidus, kā akadēmiski un pētnieciski izplest spārnus un ziņu par Latvijas ieguldījumu nest pāri valsts robežām.

*Akadēmiskās informācijas centrs www.aic.lv sadaļa Boloņas process
**Izņēmumi pastāv dažādās nozarēs, piemēram, medicīnā, kur mūsu studentiem ir jāmācās viesu valstī papildus, lai gan LV iegūtais grāds ir atbilstošs, bet formalitātes dēļ par tādu netiek atzīts.

Foto: Mārtiņš Plūme

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties