#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jaunas prioritātes ES palīdzībai – ceļā uz labākiem rezultātiem labākā pasaulē
, 2011. gada, 21.oktobris, 2011

2011. gada 14. jūlijā es biju Somālijā. Es redzēju desmitiem bērnu, kurus mātes turēja savās rokās un kuri gaidīja īpaši barojošu pārtiku, ko bija piegādājušas nevalstiskas organizācijas (NVO). Pirms tam, 2011. gada februārī, es biju Adisabebā, kur es apmeklēju Etiopijas izejvielu biržu – tirdzniecības vietu, kas ir savienota ar Čikāgas un citām svarīgākajām izejvielu biržām un kuras mērķis ir padarīt Etiopiju par pasaules mēroga izejvielu tirgu. Pa to laiku ,,arābu pavasara" gaitā tika gāzti arhaiski un autoritāri režīmi, kā rezultātā skatieni un cerības vērsās demokrātijas un labklājības virzienā.

Šie stāsti pauž to, ka Āfrika – līdzīgi kā visa jaunattīstības pasaule – nav viena realitāte. Šie stāsti pauž to, ka attīstības politikā nepastāv pieeja "viens risinājums der visiem". Un šie stāsti arī apliecina, ka ir vajadzīgs jauns virziens attiecībā uz veidu, kādā mēs piešķiram palīdzību.

Eiropas Savienība visā tās kopumā ir neapstrīdams līderis attīstības palīdzības jomā – mēs piešķiram vairāk nekā 50% no tiem 100 miljardiem eiro, kas pasaulē katru gadu tiek iztērēti attīstības palīdzībai. Mēs varam būt lepni par to. Gadu gaitā šie finanšu līdzekļi ir palīdzējuši simtiem miljoniem cilvēku izkļūt no nabadzības, būt paēdušiem un izglītotiem, saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un iegūt piekļuvi ūdenim. Tomēr šī palīdzība uzliek mums arī atbildību, proti, atbildību par to, lai iztērētu šo naudu lietderīgi un veltītu galveno uzmanību svarīgajām nozarēm un optimālai rīcībai, lai tādējādi panāktu vislabākos rezultātus.

Šajā saistībā es pagājušajā nedēļā iesniedzu "Pārmaiņu programmu", kurā ir ierosināts virziens, kādā turpmākajos gados būtu jāīsteno Eiropas politika attīstības jomā. Mans redzējums ir tāds, ka palīdzība nozīmē solidaritāti un partnerību ar saņēmējvalstīm. Palīdzības uzdevums ir nodrošināt ķieģeļus, ar kuriem valsts var celt drošu nākotni. Tai jābūt katalizatoram, nevis brīnumlīdzeklim.

Kas ir šie ķieģeļi?

Pirmkārt, tautas kustības Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos ir parādījušas, ka labi panākumi izglītības, veselības aprūpes vai valsts uzbūves jomā ir svarīgi, tomēr ar tiem vien nepietiek, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi. Šīs kustības apstiprināja, ka attīstībai ir vajadzīga demokrātija un laba pārvaldība. Tāpēc es ierosinu pastiprināt saikni starp ES palīdzību un tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu. Mēs sniegsim vispārēju valsts budžeta atbalstu tikai tad, ja mūsu attiecību pamatā būs uzticamība un paļāvība.

Otrkārt, es vēlos, ka ES palīdzība tiek vērsta uz stratēģiskām nozarēm, kuras ir svarīgas iekļaujošai un ilgtspējīgai izaugsmei un kurās Eiropas Savienībai ir nepārprotama pievienotā vērtība. Šajā saistībā es domāju par lauksaimniecību un nodrošinājumu ar pārtiku, kā arī piekļuvi tīrai enerģijai. Pašreizējā pārtikas krīze skaidri atgādina, ka neviena valsts nevar attīstīties, nepaēdinot savus iedzīvotājus. Jau drīzumā pasaulē būs jāpaēdina 9 miljardi cilvēku. Eiropas Savienība jau šobrīd ir viens no līderiem, kas palīdz nodrošināt pārtiku visā pasaulē. Tomēr mums jāpalielina mūsu ietekme šajā jomā, kurai ir sviras efekts uz jaunattīstības valstu ekonomiku un kura vienlaikus sniedz iespējas novērst klimata pārmaiņas un tām pielāgoties.

Piekļuve enerģijai ir otra svarīgā joma. Visā pasaule apmēram 1,4 miljardiem cilvēku – tas atbilst Eiropas un Āfrikas iedzīvotāju skaitam - šodien vēl aizvien nav piekļuves enerģijai. Tas ārkārtīgi vājina jaunattīstības valstu potenciālu, jo valstis ar slikti strādājošām enerģētikas sistēmām zaudē līdz 1–2% no iespējamās izaugsmes. Jaunattīstības valstīm ir neizmantots potenciāls, lai attīstītu atjaunojamos energoresursus, kas tām palīdzēs gan cīnīties ar klimata pārmaiņām, gan izveidot jaunas darba vietas un veicināt izaugsmi. Ir acīmredzams, ka šajās divās nozarēs ar dotācijām vien nepietiks. Es veicināšu inovatīvus finansējuma avotus un jo īpaši es sekmēšu to dotāciju un aizdevumu apvienošanu, ko ir piešķīrušas attīstības finansēšanas iestādes.

Treškārt, mēs turpināsim atbalstīt izglītību un veselības aprūpi, lai nostiprinātu pēdējos 10 gados gūtos panākumus. Es esmu pārliecināts, ka izaugsmes augļi ir taisnīgi jāpārdala, ja vēlamies, lai mūsu palīdzība būtu efektīva arī ilgtermiņā. Šajā saistībā viens no veiksmes stāstiem ir Brazīlija, kur iespaidīgs ekonomikas sniegums ir apvienots ar būtiskiem ieguldījumiem sociālajā aizsardzībā.

Šī ir vērienīga programma, kas tiks pielāgota katras valsts vajadzībām un problēmām. Taču es esmu pārliecināts, ka tā var radīt veiksmes stāstus, ja to īsteno partnerībā ar saņēmējvalstīm, kā arī saskaņojot darbības ar pārējiem līdzekļu devējiem. Tā noteikti nav zaudēta cīņa, jo palīdzība ir gudrs ieguldījums mūsu kopīgajā nākotnē. Cīņa pret nabadzību ārvalstīs ir vislabākā Eiropas Savienības "apdrošināšanas polise" stabilākai, atklātākai un pārtikušākai pasaulei.

www.delfi.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties