#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Kā pārdomāti un precīzi izvēlēties un izpētīt sava produkta mērķa tirgus?
, 2010. gada, 16.augusts, 2010

Uzņēmēju pirmais klupšanas akmens ceļā uz eksportu ir nepārdomāta pieeja mērķa tirgus izvēlei un izpētei. Kad kompānija vēlas iziet ārpus Latvijas tirgus, tai ir jāizlemj, uz kuriem tirgiem vērst savas aktivitātes. Bieži vien Latvijas uzņēmēji, izvēloties mērķa tirgu, balstās uz ļoti vispārējiem pieņēmumiem.

Daži piemēri:

Ziemeļvalstīs ir augsts labklājības līmenis un maksātspēja, tādēļ, lai ko un par cik es piedāvātu, manam produktam būs pieprasījums, kāds to noteikti pirks;
Apmeklējot tirgu, es veikalu plauktos neesmu pamanījis tieši tādu vai līdzīgu produktu, tādēļ domāju, ka tirgus niša manam produktam ir pilnībā brīva un tam varētu būt noiets;
Manam produktam ļoti labi sokas Latvijas tirgū, tad jau tam būs augsts pieprasījums arī kaimiņvalstīs.

Iespējams, kādā no gadījumiem šis apgalvojums vai priekšstats par tirgu ir pareizs un dzīvotspējīgs, bet lielākoties Latvijas uzņēmumiem nav papildus resursu, lai veiktu kampaņas produktiem, kas tirgū vēl nav atpazīstami un pieņemti. Savukārt zemās darba izmaksas, kā arī produktu cenas Baltijas tirgum sen jau kā vairs nav arguments maksātspējīgajiem tirgiem, jo stipri priekšā ir izvirzījušies Austrumi, tāpat arī Portugāle un jaunās Eiropas Savienības valstis.

Eksportēt, protams, ir iespējams uz dažādiem pasaules tirgiem, taču efektīvākais un resursu ziņā izdevīgākais veids ir koncentrēt aktivitātes un resursus uz tiem tirgiem, kuros ir lielāks potenciāls. Lai noteiktu, kuri tirgi uzņēmumam ir stratēģiski interesanti, ir jāveic tirgu identificēšana un salīdzināšana, kā arī sava potenciāla izvērtēšana un stratēģisko tirgu noteikšana. Startēšanu eksportā, neizvērtējot tirgu, var salīdzināt ar parunu: šaut ar lielgabalu pa zvirbuļu baru, nevis pa konkrētiem baložiem - kompānija iztērē ievērojamu apjomu finanšu un cilvēku resursu, bet atdeve ir minimāla vai nekāda. Stratēģiskie tirgi var būt vairāki, taču uzņēmumam ir būtiski tos definēt, lai noteiktu savu virzību. Izvirzot stratēģiskos tirgus, nosakiet prioritāros tirgus, proti, katram tirgum izvirziet tā stratēģisko apgūšanas misiju un sakārtojiet tos prioritārā secībā. Tirgus prioritāšu noteikšana ir viens no eksporta stratēģijas pirmajiem uzdevumiem un ļauj kompānijai plānot eksporta tirgus apgūšanu.

Pirmais solis stratēģisko tirgu noteikšanā ir sev/uzņēmumam interesanto eksporta tirgu identificēšana, kas ir balstīta uz vispārzināmu vai viegli atrodamu informāciju un neprasa lielu laika patēriņu. Pēc šādas sākotnējas vispārīgas izpētes nākamais solis ir veikt dziļāku izpēti par sev interesantajiem tirgiem, lai identificētu tos, kuros uzņēmumam ir lielākais potenciāls. Lai veidotu potenciāli interesanto tirgu atlasi, kompānijai ir jānosaka, kuri tirgus parametri tai ir būtiski. Tālāk esmu uzskaitījusi pamatparametrus, ko vajadzētu ņemt vērā, identificējot tirgus:

Ģeogrāfiskais attālums;
Tirgus lielums un attīstība;
Ekonomiskā situācija tirgū;
Biznesa kultūra;
Līdzšinējā pieredze.

Salīdzinot sev interesantākos tirgus ar mērķi atrast potenciālāko un efektīvāko, nepieciešams apzināt tādas tirgus īpašības kā prasības, konkurenci, produkta ieradumus, nozares attīstību u.c. aspektus, kas jums laicīgi ļaus pamanīt, kuri tirgi izvirzās kā potenciāli interesantākie, kuri jums nav izdevīgi un piemēroti, kādas darbības jāveic produkta uzlabošanā un pielāgošanā, kādas tehnoloģijas vai sertifikāti jāievieš.

Darba pieredzē kā visefektīvākā pieeja stratēģisko tirgu noteikšanai ir doties vizītēs uz tirgiem, kā arī apzināties informācijas ievākšanas un analīzes nozīmi pirms aktivitāšu veikšanas mērķa tirgus virzienā. Tas palīdzēs ietaupīt iespējami lieki iztērētus resursus un pienācīgi sagatavot savu produktu mērķa tirgum. Ja uzņēmumā nav iekšēju resursu, kas varētu veltīt laiku un enerģiju tirgus izpētei, ir vērts izmantot iespēju jautāt palīdzību eksporta veicināšanas organizācijām, nozares organizācijām un ekspertiem. Tas palīdzēs ietaupīt laiku un resursus. Tāpat arī nenovērtējiet pārāk zemu sadarbības iespējas ar savas nozares līdzīgiem uzņēmumiem – sadarbojoties un analizējot tirgu kopā, ir iespēja samazināt viena uzņēmuma izmaksas.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties