#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Kādai jābūt kopējās lauksaimniecības nākotnei pēc 2013. gada?
, 2010. gada, 21.jūlijs, 2010

Eiropā turpinās nopietnas diskusijas par Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada, tādēļ 19. un 20. jūlijā Briselē notika augsta līmeņa ekspertu konference, kurā meklēs risinājumus Kopējās lauksaimniecības politikas reformai pēc 2013. gada.

Eiropas Komisija to uztver kā nopietnu izaicinājumu, jo uzskata, ka esošā politika nespēj nodrošināt KLP augsto mērķu sasniegšanu, piemēram Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas viens no pamatmērķiem ir augsts dzīves līmenis lauksaimniekiem un dzīves kvalitātes līmeņa starp laukiem un pilsētām izlīdzināšana, tādēļ veikta nopietna eiropiešu aptauja un apkopoti ekspertu viedokļi par KLP nākotni. Organizētā diskusija būs viens no galvenajiem pasākumiem, lai ekspertu lokā izdiskutētu aptaujas rezultātus. Šobrīd būtiski izvērtēt un definēt KLP lomu Eiropas iedzīvotāju dzīvē un definēt instrumentus, kas spētu nodrošināt KLP mērķu sasniegšanu un tā atbilstu Eiropas iedzīvotāju vajadzībām, turklāt tā būtu saskaņota ar citām Eiropas politikām.
Izvērtējot aptaujas rezultātus, EK organizē ekspertu un speciālistu diskusiju, lai, kopīgi analizējot datus un dažādas pieredzes, Eiropas eksperti no visām dalībvalstīm meklētu efektīvākos risinājumus un instrumentus, kā KLP veidot spēcīgāku un Eiropas iedzīvotāju vajadzībām atbilstošāku lauksaimniecības un lauku attīstības politiku pēc 2013. gada.
Latvijai izrādīta īpaša uzmanība – Latvijas eksperti vadīs divas diskusijas darba grupas – Kopējās lauksaimniecības politikas nākotnes loma Eiropas pārtikas ražošanas kapacitātes un konkurētspējas stiprināšanā, to vadīs Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece un Lauku sabiedrības nākotne, kuru vadīs Andris Miglavs, ekonomists Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta pētnieks. Latvijas eksperti aicināti vadīt tik nopietnas diskusijas, visticamāk tādēļ, ka Latvijas lauksaimnieki izrādīja negaidīti lielu aktivitāti nesenajā diskusijā par KLP, kur Latvija ieņēma augsto 4. vietu.
„Gaidāmā diskusija un darbs grupās būs nopietns izaicinājums gan man personīgi – vadīt šāda līmeņa ekspertu diskusiju, gan diskusijas dalībniekiem – diskusijā jārod jauni risinājumi un instrumenti kā sasniegt Eiropas lauksaimniecības attīstības mērķi. Darba grupā, kuru es vadīšu būs jāmeklē risinājumi un instrumenti konkurētspējas, tirgus orientācijas un inovāciju lauksaimniecībā izmantošanas, klimata pārmaiņu instrumentu adaptēšanā, kā arī lauksaimniecības risku apdrošināšanas un pievienotās vērtības radīšanas paaugstināšanas un tās „noturēšanas” lauksaimnieku saimniecības vai kooperatīvos, būs jārod risinājumi, kā veidot lauksaimnieku sadarbību ar lielajām pārtikas tirdzniecības ķēdēm, un kā sabalansēt atbalsta maksājumus un instrumentus, lai lauksaimniecības ražošana spētu atgūt savu konkurētspēju pasaulē,” stāsta Maira Dzelzkalēja Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece.
Zemnieku Saeima ir pagodināta būt klāt tik nopietnā diskusijā, kas ļauj aktīvi aizstāvēt Latvijas lauksaimnieku intereses un uzturēt Latvijas lauksaimnieku prasības KLP reformai pēc 2013. gada. Arī pēc šīs konferences diskusijas Eiropā turpināsies, plānots, ka jau šā gada novembrī visiem eiropiešiem tiks prezentēta KLP pēc 2013. gada vīzija un vēlreiz aicināti visi eiropieši publiski izteikt savu viedokli. Galīgais reformas projekts, visticamāk, tiks pieņemts 2012. gadā.
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties