#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Kopīga izpratne
, 2010. gada, 03.jūlijs, 2010

Mēdz teikt, ka laime esot tad, kad tevi saprot. Par laimi starptautiskajās attiecībās runāt nav pieņemts, bet sapratnes nepieciešamību arī te neviens neapšauba.

Jūnijā pabeigta papildinājumu sagatavošana Saprašanās memorandam. Šis Latvijas amatpersonu no vienas puses un Eiropas Komisijas no otras 2008. gadā parakstītais dokuments ir pamats 3,1 miljarda eiro aizdevuma saņemšanai, kas ļauj Latvijai pamazām rāpties ārā no finanšu bedres. Līdz šim Latvija no ES saņēmusi 2,7 miljardus eiro.

Ir pagājis pusotrs gads. Papildinātais memorands atbild uz diviem pamatjautājumiem – kā Latvijai līdz šim veicies ar pašas apstiprinātās Ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes programmas īstenošanu jeb ekonomikas nostādīšanu uz ilgtspējīgiem pamatiem (starptautiskais aizdevums ir līdzeklis, kas palīdz sasniegt šo mērķi) un kas ir tuvākajā nākotnē darāmie darbi.

Atbildot uz jautājumu, kā Latvijai veicies, memorands apliecina, ka ekonomiskā situācija uzlabojas, un sagaidāms, ka jau šogad ekonomika sāks pieaugt. Budžets pašlaik tiek īstenots, kā plānots, un 2010. gadam noteiktais deficīta mērķis – 8,5% no IKP – ir sasniedzams. Tāpēc EK piekritusi palielināt ar ES fondu apguvi saistītos izdevumus, un šogad tie varētu sasniegt gandrīz vienu miljardu latu jeb 8% no Latvijas IKP! Laikā, kad citi līdzekļi ekonomikas sildīšanai nav pieejami, tā ir gandrīz vienīgā iespēja veicināt izaugsmi. Citām valstīm, kas nav ES, bet arī spiestas mazināt savus budžeta deficītus, piemēram, Ukrainai, šāda neatmaksājama palīdzība nav pieejama.

Nākamie darbi izriet no Latvijas nospraustā mērķa – eiro ieviešanas 2014. gadā jeb atbilstības Māstrihtas kritērijiem jau 2012. gadā. Viens no tādiem kritērijiem ir budžeta deficīts, kas ir viens no valsts ekonomikas "veselības" rādītājiem. Lai budžeta deficīts 2012. gadā nepārsniegtu 3% no IKP, budžeta deficīts jāmazina vēl – šogad par 395 līdz 440 miljoniem latu. Tas ļautu 2011. gada budžeta deficītu samazināt līdz 6% no IKP. Tagad ir svarīgi, ka valdība sagatavo un apspriež priekšlikumus deficīta mazināšanai. Viena saruna ar sociālajiem partneriem notika šonedēļ. Svarīgi ir arī turpināt labi iesākto šā gada budžeta izpildes darbu. Šajā sakarā būtiski ir ne tikai domāt par ienākumu palielināšanu vai izdevumu samazināšanu, bet arī apkarot ēnu ekonomiku un uzlabot biznesa vidi – tie ir pasākumi, kas netieši, bet ļoti spēcīgi ietekmē budžeta rādītājus.
 

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties