#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Laiks reāliem plāniem
, 2010. gada, 09.aprīlis, 2010

Dabas atmošanās rada priecīgu saviļņojumu. Ja gadu mija parasti nāk ar pārdomām par padarīto, tad pavasaris-ar spirgtu vēju modināt dabu un cilvēkus pārmaiņām. Laiks ieceres piepildīt, kad zeme atvērta sēklai. Šis ir arī laiks, kad plāniem jābūt skaidriem un lēmumiem pieņemtiem.

Simboliski, ka ES dalībvalstu jaunā stratēģija Eiropa – 2020 savu ceļu sāk pavasarī. ES valstis, arī Latvija, lēmumus ir pieņēmušas, laiks rīkoties. Viss, ko paredz ES stratēģija Eiropa – 2020,- nodarbinātības palielināšana, lielāks atbalsts zinātnei, vairāk izglītības programmās iesaistītu cilvēku,- ir Latvijai ļoti svarīgi.

Dokumentu – dažādu stratēģiju, koncepciju, nacionālu un nozaru plānu – Latvijā ticis saražots daudz. Jādomā, tieši tas ir cilvēku skepses un neticības avots šādiem plāniem – jo valdībām nākot un ejot daudzi patiesībā labi plāni palikuši uz papīra, aizbildinoties, ka trūkst finansējuma to īstenošanai vai mainījušās prioritātes. Stratēģiskas prioritātes nemaina kā cimdus un tām nedrīkst trūkt naudas. Konsekventu iešanu uz mērķi apliecina reāla politiska rīcība, piešķirot finansējumu un sekojot paveiktajam. Ja grib, tad var. ES darbības vēsturē šādu piemēru ir daudz. Savulaik 1992. gadā ES nosprauda mērķi un 2002. gadā ieviesa kopēju valūtu eiro. 1985.gadā piecas ES valstis nosprauda mērķi izveidot Eiropu bez iekšējām robežām. 2010.gadā tajā ir 25 valstis, arī Latvija.

Sevis mānīšanas laiks – gan tajā, ka plāni nav vairāk vērti par papīru, uz kura tie uzrakstīti, gan tajā, ka ilgtermiņā labklājību var vairot viens otram pārdodot applūstošas pļavas kā perspektīvus apbūves gabalus,- ir beidzies. Sācies cits – pragmatisku, īstu lēmumu laiks. Krīze ir sakārtošanās laiks. Tas attiecas arī uz daudzajām uzrakstītajām un pareizajām stratēģijām. Varu nosaukt piecus dažādus dokumentus, kuri visi pieteikti kā stratēģisks valsts attīstības redzējums. Latviešiem ir paruna – koku priekšā mežu neredz. Skaidrs, ka ir vajadzīgi plāni Latvijas nākotnei, bet varbūt pietiek ar vienu valsts attīstības stratēģiju? Tādu, kurai seko reāli rīcības plāni, kuri nesola zvaigznes debesīs, bet dos cilvēkiem darbu, maizi, drošu pajumti un drošību par rītdienu – veselības un sociālo aprūpi, izglītības iespējas un dos nākotni tautai.
Eiropas kopīgais ietvars stratēģija Eiropa – 2020 ir nosprausts, tas ir jāpiepilda ar Latvijas apstākļiem un vajadzībām atbilstošiem rīcības uzdevumiem, kuri ir izpildāmi un tādēļ ticami.

 

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties