#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvijas mobilie operatori – bērniem drošākiem pakalpojumiem
, 2010. gada, 21.jūnijs, 2010

2007. gadā Eiropas Komisija iniciēja vienota dokumenta „Eiropas ietvardokuments drošākai mobilo tālruņu lietošanai bērnu un pusaudžu vidū” izstrādi un aicināja Eiropas mobilos operatorus to parakstīt. Līdz šim 83 operatori ir to izdarījuši, tā pārklājot 96% visus Eiropas mobilo pakalpojumu saņēmējus. Latvijā visi mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji šo ietvardokumentu ir parakstījuši, kā arī 2008. gadā izstrādājuši uzvedības kodeksu bērnu aizsardzībai mobilo sakaru jomā Latvijā.

Nēli Krusa (Neelie Kroes), Eiropas Komisijas Priekšsēdētāja vietniece Digitālās programmas jautājumos atzinīgi vērtē Latvijas mobilo sakaru sniedzēju nacionālā kodeksa izstrādi, kas paredz, ka mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji, piedāvājot internetā informācijas sabiedrības pakalpojumus, kas satur bērniem kaitīgu informāciju, uzdod klientam jautājumu par lietotāja vecumu, pieļaujot pieeju šādam informācijas sabiedrības pakalpojumam tikai pēc tam, kad saņemts apstiprinājums, ka lietotājs ir pilngadīgs. Tāpat arī pēc klienta lūguma, var liegt iespēju no klienta pieslēguma numura zvanīt uz paaugstinātas maksas tālruņiem un lietot paaugstinātas maksas īsziņu pakalpojumus.
Nēli Krusa, lai arī kopumā apmierināta ar Eiropas mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju centieniem uzlabot bērnu drošību, izmantojot mobilo operatoru pakalpojumus, tomēr aicina uzņēmumus vairāk iesaistīties vecāku informēšanā par bērniem drošāku mobilo pakalpojumu izmantošanu. Pilnīgi piekrītu komisārei šajā jautājumā, jo no tikko Latvijas Interneta asociācijas „Net-Safe Latvia” drošāka interneta centra veiktā pētījuma (rezultātu apkopojums tiks publicēts 2010. gada augustā), kurā tika aptaujāti 1723 bērni un jaunieši, redzam, ka 91% bērnu un jauniešu ir savs mobilais telefons, 44% pie personīgā mobilā tālruņa tikuši 8 – 10 gadu vecumā, 29% jau 5 – 7 gadu vecumā, kas viennozīmīgi ir vecums, kad bērniem ir nepieciešams vecāku atbalsts. Kaut arī bērni Latvijā kopumā ir diezgan labi informēti par dažādiem iespējamiem riskiem, lietojot mobilo tālruni un internetu, tomēr vaicāti, pie kā vērstos problēmas gadījumā, vairums bērnu norādījuši, ka tie noteikti būtu vecāki.
Iepazīstoties ar Latvijas mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju Eiropas Komisijai iesniegto atskaiti par nacionālā kodeksa ieviešanas gaitu, redzu, ka „uz papīra” Latvijā tiek darīts daudz. Bet kā ir realitātē – vai tiešām, pārdodot mobilo tālruni un pieslēdzot jaunu numuru, klientam tiek uzdots jautājums par tālruņa lietotāja vecumu? Vai kādam ir šāda pieredze?
Pateicoties ES “Drošāks Internets” programmai, lielākā daļa dalībvalstu ir izveidojuši elektronisko ziņojumu līnijas, kur sabiedrība var ziņot par pārkāpumiem internetā, neatkarīgi no tā, vai piekļuve ir bijusi caur datoru vai mobilo tālruni. Tāpat arī tiek veiktas dažādas aktivitātes skolās, lai izglītotu bērnus un skolotājus par drošāku interneta lietošanu.
Latvijā sabiedrībai iespēja elektroniski ziņot par atklātajiem pārkāpumiem internetā un nelegālu interneta saturu ir Latvijas Interneta asociācijas “Net Safe Latvia” drošāka interneta centram, mājas lapā www.drossinternets.lv

Informācijai:

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties