#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Latvijas speciālisti piedalās Eiropas vēstures mājas tapšanā Briselē
, 2011. gada, 04.oktobris, 2011

2014. gadā Briselē tiks atvērts Eiropas vēstures muzejs jeb Eiropas vēstures māja, kura mērķis būs „padziļināt jebkuras Eiropas iedzīvotāju paaudzes zināšanas par kontinenta vēsturi, tā veicinot labāku izpratni par Eiropas attīstību mūsdienās un nākotnē”.

Muzeja izveides idejas ierosinātājs ir bijušais Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Hanss-Gerts Poterings, kurš 2007. gadā, ierosinot uzsākt muzeja veidošanu, izteicās: „Vēlos ierosināt radīt vietu atmiņām un nākotnei — vietu Eiropas idejas tālākai izaugsmei. Es vēlos ierosināt izveidot Eiropas vēsturei veltītu muzeju. Tam jākļūst par vietu, kurā glabāt mūsu atmiņas par Eiropas pagātni un pūliņiem panākt Eiropas apvienošanos un kura vienlaikus būtu atvērta visiem pašreizējiem un nākamajiem Eiropas Savienības pilsoņiem, lai turpinātu veidot Eiropas identitāti”.

Pēc idejas ierosināšanas to izvērtēja Eiropas Parlamenta Prezidijs, kas iniciatīvu veidot Eiropas vēsturei veltītu muzeju vienbalsīgi novērtēja atzinīgi un izveidoja ekspertu komisiju, kuras uzdevums bija izstrādāt Eiropas vēstures muzeja koncepciju. Šīs komisijas sastāvā darbojās deviņi locekļi – vēsturnieki un muzeju speciālisti no dažādām Eiropas valstīm. Briselē notika vairākas darba sanāksmes, kuru laikā komisijas locekļi izstrādāja šo koncepciju, kas tika vienbalsīgi apstiprināta 2008. gada 15. septembrī.

2011. gadā sākumā konkursa kārtībā tika izveidota un savu darbu uzsāka ekspertu-vēsturnieku muzeja speciālistu darba grupa, kas muzeja koncepciju īsteno reālajā dzīvē. Šīs akadēmiskās darba grupas sastāvā ietilpst arī Latvijas pārstāvis Raivis Sīmansons, kurš pilda asistenta pienākumus. 2011. gadā notiek darbs pie Eiropas vēstures mājas muzeoloģiskā koncepta izstrādes un darbs pie pastāvīgās ekspozīcijas satura. Pēc Eiropas Parlamenta Komunikāciju ģenerāldirektorāta sniegtās informācijas, muzeja izveides projekta budžets 2011. gadam ir 2,5 miljoni eiro, kas galvenokārt tiek izlietoti pirmo soļu īstenošanai saistībā ar Eiropas vēstures mājas vajadzībām piešķirtās ēkas renovācijas darbiem.

Jaunveidojamajā Eiropas vēstures muzejā vislielāko uzmanību ir plānots veltīt 20. gadsimta vēsturei un Eiropas integrācijas vēsturei. Eiropas vēstures muzeja koncepcijā definēts, ka muzejs jāveido kā mūsdienīgs izstāžu, dokumentācijas un informācijas centrs. Tajā būs gan pastāvīgā ekspozīcija, gan īstermiņa izstādes, gan arī ceļojošās izstādes, kas ietvers dažādas publikācijas, daudzveidīgus pasākumus un izglītības programmas dažādām paaudzēm visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Liela daļa materiālu apskatei būs pieejami arī internetā izvietotajā virtuālajā muzejā. Ekspozīcijas atspoguļos dažādus skatījumus un interpretācijas par vēsturi, tādā veidā kļūstot par vietu pārdomām un diskusijām.

Jaunveidojamā muzeja ēka ir izvēlēta blakus Eiropas Parlamentam, taču tā jāpārbūvē muzeja vajadzībām. Eksponātus gan gādās muzejs pats, gan īslaicīgi eksponēs dalībvalstu muzeju piedāvājumu. Ikdienas darbā muzeja izveides procesu uzrauga un konsultē pie Eiropas Parlamenta izveidotā Akadēmiskā komiteja, kurā daudzu Eiropā autoritatīvu vēsturnieku vidū darbojas arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte.

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties