#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Rīdziniekiem ir enerģētikas plāns
, 2010. gada, 14.jūlijs, 2010

2010.gada 6.jūlijā Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.-2020.gadam (Plāns). Plāns izstrādāts saskaņā ar Eiropas „Pilsētu mēru paktu” (Pakts), kas paredz par 20% samazināt CO2 emisijas, ko panāk, sasniedzot par 20% energoefektivitātes uzlabojumu un 20% no izmantojamās enerģijas apjoma piesaistot atjaunojamos energoresursus. Šobrīd Paktam pievienojušās vairāk kā 1600 pilsētas, t.sk., arī Rīga.

Plāns izstrādāts starptautiskā INTERREG projekta „Covenant of Mayors in the Central Baltic Capitals” (COMBAT) ietvaros, sadarbojoties konsorcijā 4 Centrālo Baltijas jūras valstu galvaspilsētām – Stokholmai (Zviedrija) - vadošā, Rīgai (Latvija), Helsinkiem (Somija) un Tallinai (Igaunija).
Plāns ietver CO2 emisiju sākotnējo pārskatu, kur konstatēts, ka apskatāmajā laika periodā (1990.-2008.g.) Rīgas pilsētā kopējā emisiju apjomā ir pieaugusi transporta sektora daļa – no 14% līdz 37%, kā arī elektroenerģijas patēriņa radīto emisiju daļa – no 10% līdz 15%, savukārt centralizētās siltumapgādes sistēmā siltumenerģijas patēriņa un kurināmā gala patēriņa radīto emisiju daļa ir samazinājusies.
Transports rada lielākos CO2 izmešus: 2008.gadā transports radījis 861, kurināmā patēriņš – 443, elektroenerģijas patēriņš 345 un centralizētā siltuma patēriņš – 655 tūkst. t CO2 ekv. Nav pamata uzskatīt, ka transporta radītos izmešus varēs samazināt tikai uz sabiedriskā transporta izmantojuma rēķina, jo kā redzams no Plāna, pretēji tam, lai panāktu pasažieru plūsmas pieaugumu pilsētas sabiedriskajā transportā un atslogotu pilsētas ielas no individuālā transporta, kopš 2006.gada ir vērojama pasažieru plūsmas būtiska samazināšanās. Pēc autora domām, arī turpmāk ir jārēķinās ar cilvēku dabisku un laikmetīgu vēlmi pēc individuālas mobilitātes.
Lielākajam Rīgas gaisa piesārņotājam, transportam, Plāns paredz biodegvielas, kā arī hibrīdautomobiļu un elektromobiļu izmantošanas nākotni. Lai ieviestu elektromobiļus, ir nepieciešama akumulatoru uzlādes infrastruktūra. Plānā aprakstīts, ka uzlādes vietas var atrasties gan degvielas uzpildes stacijās, gan pie tirdzniecības centriem, gan daudzstāvu mašīnu stāvvietās, gan atsevišķi kā ātrās uzlādes stacijas, gan daudzdzīvokļu māju zonās. Noteiktās vietās var atrasties arī akumulatora bateriju maiņas punkti elektromobiļiem, kam nomaiņa tehniski būs iespējama. Šādas infrastruktūras veidošanu kopš 2008.gada jau uzsākusi Izraēla, Dānija, Francija, Japāna, Somija, Anglija, Norvēģija, Portugāle u.c. valstis.
Var tikai apsveikt rīdziniekus ar Plāna atziņu, ka, bez gaisa piesārņojuma, būtisks ir arī trokšņa piesārņojums. Tieši abu minēto kaitīgo piesārņojuma veidu samazināšanas faktors stimulē elektromobiļu straujo izplatību pilsētās. Tas ir galvenais iemesls Plāna ieteikumam risināt elektromobiļu ieviešanu arī Rīgā.
Kā pirmajiem, rādot pozitīvu piemēru, Plānā izteikts priekšlikums pāriet uz elektromobiļu iegādi un izmantošanu pašvaldības iestādēm, kā arī AS „Latvenergo”. Perspektīvā paredzēts risināt jautājumu par atļauju iebraukt Vecrīgā tikai ar elektromobiļiem, par taksometru pakāpenisku aizstāšanu ar elektromobiļiem, par iedzīvotāju stimulēšanu pārejai uz elektromobiļiem, nosakot bezmaksas stāvvietu izmantošanas iespējas pilsētas centrālajā daļā.
Par Plānam sekojošo rīcību uzzināsim drīzumā, jo nozīmīgus rezultātus paredzēts sasniegt jau 2015.gadā. Protams, lai Plāna mērķu sasniegšanai izvēlētie risinājumi būtu izprotami un pieņemami, kā arī tiktu efektīvi ieviesti, svarīga ir arī nevalstisko organizāciju līdzdalība Plāna iedzīvināšanā.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties