#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Sargāt un palīdzēt sievietei
, 2010. gada, 15.marts, 2010

Vāzēs vēl vīst Sieviešu dienā dāvinātie ziedi, bet svētki jau pagātnē. Var diskutēt par šo svētku politiskajiem kontekstiem, bet ir acīmredzams, ka šajā ne vieglajā laikā ir vajadzība pēc atelpas, pēc svētkiem, it īpaši tādiem, kuros godina un sveic sievieti.

Tai pašā laikā sievietes ir arī ļoti neaizsargātas. Nabadzības riska grupā ir gan vientuļās mātes, gan vientuļās sievietes vecumā pēc 65 gadiem. Vēl viens drauds, kura patiesie apmēri nav apzināti ir vardarbība ģimenē. Precīzus skaitļus neļauj iegūt gan sadrumstalotā statistika (Latvijas tiesību aktos nav definēta vardarbība ģimenē), gan fakts, ka tā bieži paliek svešām acīm slēpta. Turklāt slēpšanā bieži piedalās sieviete – vardarbības upuris. Biedējoša ir pat aisberga redzamā daļa – Veselības ministrijas statistika liecina, ka ģimenē no vardarbības 2008.gadā cietuši 459 cilvēki. Dažkārt sieviete vardarbību pacieš it kā ģimenes saglabāšanas, bērnu vārdā, kaut gan kas tā par ģimeni, kurā bērnu acu priekšā tēvs sit māti. Ir tikai viens „bet” – sievietei bieži nav kur patverties. Dzīvoklis ir vīra, ienākumi mazi, un īsti nav arī kur iet.

Sabiedrības attīstības pakāpi raksturo ne tik daudz ekonomiskie rādītāji, kā tās spēja sargāt un palīdzēt tiem, kuriem sevi aizstāvēt grūti.
Pirms pusotra gada ES dalībvalstis vienojās, ka nepieciešama politika, kā apkarot vardarbību pret sievietēm un jebkādu diskrimināciju. Eiropas Komisija var izvirzīt mērķus un sniegt struktūrfondu atbalstu. Ko var darīt valsts? Ļoti daudz, ja vien tā ir prioritāte. Valdība pirms 2 gadiem apstiprināja programmu vardarbības ģimenē mazināšanai, dodot sev uzdevumus līdz 2011.gadam. Laiks palūkoties, kas mainījies: finansējums programmai nav paredzēts, naudas apmācībai vai rehabilitācijai nav. Liels paldies nevalstiskajām organizācijām, resursu centram "Marta" un krīžu un konsultāciju centram "Skalbes", kur sievietēm pieejama palīdzība. Tās ikdienas apliecina spējas un prasmi veikt valsts uzticētās funkcijas un problēmas risināt. Valsts lielāks naudas piešķīrums no struktūrfondiem tām palīdzētu problēmu asumu sabiedrībā mazināt. Tādi piemēri ir. Par miljonu latu no programmas "Equal" centrs "Marta" īstenoja programmu, lai sieviete spētu atgriezties darba tirgū. Tagad strādā programma "PROGRESS" no Eiropas Sociālā fonda. Ar Eiropas fondu līdzfinansējumu jau uzbūvēti un līdz 2013. gadam tiks renovēti vēl 39 bērnu aprūpes centri.

Ir jauki saņemt ziedus, vēl jaukāk, ja atbalstu saņemam arī ikdienā. Visas, arī tās no mums, kurām iznācis pabūt dzīves ēnas pusē.

Foto: Freerangestock.com

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties