#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Skaistā jaunība — 2018
, 2009. gada, 14.maijs, 2009

Gadiem ilgi jaunatnes politika nav valstij šķitusi nedz aktuāla, nedz būtiska. To, vai “ledus ir sakustējies”, pierādīs valdības gatavība ieviest jauniešu izstrādātās jaunatnes politikas pamatnostādnes.

Rīcībspējīga, izglītota un pilsoniski aktīva jaunatne, kurai ir pilnvērtīgas, uz zināšanām balstītas iespējas iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, mācību procesā un darba tirgū — tādu vīziju par Latvijas jaunatni pēc desmit piedāvā Latvijas jaunatnes padome (LJP), kas piecu mēnešu garumā veica aptauju visā Latvijā un izstrādāja uz jauniešu un ar jaunatnes jautājumiem strādājošo viedokļiem un rekomendācijām balstītas pamatnostādnes jaunatnes politikai nākamajiem desmit gadiem. Jauniešu izveidotais pamatnostādņu projekts tiks ņemts vērā, veidojot Valsts jaunatnes politikas pamatnostādnes 2008–2018. gadam.

 

Latvijas jauniešiem no šā gada maija līdz oktobrim tika dota vēl nebijusi iespēja izteikt savu viedokli par to, kam, viņuprāt, mūsu valstī būtu jānotiek nākamajos desmit gados — kas līdz Latvijas valsts simtgadei būtu ne tikai jāsaprot par jauniešu vajadzībām, bet arī kas valstij sadarbībā ar jaunatnes organizācijām un jauniešiem iespēju robežās jācenšas īstenot, lai 2018.gadā jaunieši Latvijā justos labi.

 

LJP ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas (BĢLM) finansiālu atbalstu īstenoja projektu Valsts Jaunatnes politikas pamatnostādņu izstrāde 2008 – 2018 gadam. Jaunieši visos Latvijas reģionos tika aptaujāti par tādām jaunatnes politikas jomām kā brīvprātīgais darbs, izglītība, veselība, nodarbinātība, jaunatnes organizācijas, kultūra, sports un brīvā laika pavadīšana. Projekta galvenā ideja — balstoties uz apkopotajiem jauniešu viedokļiem, sniegt rekomendācijas, lai padarītu efektīvāku jaunatnes politikas plānošanu un īstenošanu nākotnē. Par tālāku jauniešu ideju virzību un ieviešanu atbild jaunatnes politiku koordinējošā institūcija — BĢLM, no kuras atkarīgs, kādas aktivitātes tiks tālāk īstenotas un kā tās tiks finansētas, vai būs nepieciešams izveidot struktūrvienības un izstrādāt citus pakārtotus politikas plānošanas dokumentus.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties