#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Solidaritātes komisārs
, 2009. gada, 08.decembris, 2009

Cik nozīmīgs Latvijai ir attīstības sadarbības komisāra portfelis? Ziņas, kuras tieši neskar, uztveram atsvešināti. Arī ziņas par to, ka cilvēce, spējusi aizsūtīt cilvēku uz Mēnesi, nespēj nodrošināt pienācīgu uzturu un dzeramo ūdeni simtiem miljonu cilvēku tepat uz Zemes, dot tiem kaut minimālu izglītību, pasargāt no slimībām un varmācības.

Bads, slimības, sagandēta vide daudzviet pasaulē ir skarba ikdiena. Globālām problēmām vajadzīgi globāli risinājumi. Viens no tiem ir attīstības sadarbība.

2004. gadā Latvija tika uzņemta pasaules attīstītāko valstu klubā. Pasaules uztverē Eiropas Savienība, tātad arī Latvija, ir ne tikai ietekmīgākais tirdzniecības bloks, bet arī lielākais palīdzības sniedzējs pasaulē: katru gadu jaunattīstības valstīm tiek atvēlēti 46 miljardi eiro. Par ES naudu tiek attīstītas izglītības un veselības aizsardzības sistēmas, būvēti ceļi un ūdensapgādes objekti, aizstāvētas cilvēktiesības un uzlabota vide. Tās ir ilgtermiņa programmas 160 valstīs. Tā ir reāla palīdzība. Solidaritāte ar tiem, kuriem iet grūti, ir ne tikai morāls pienākums; tā dara pasauli cilvēciskāku, drošāku un stabilāku visiem. Gūt var arī dodot. Protams, arī attīstītākajās valstīs, arī Latvijai, ir savi izaicinājumi, taču tas neatbrīvo mūs no nepieciešamības palīdzēt.
 
Savstarpējā atkarība nosaka ne tikai kopīgas rīcības nepieciešamību cīņā ar slimībām, sausumu, vardarbību. Nelegālā imigrācija, kas sagādā milzīgas raizes ES Dienvideiropas valstīm, pazudīs tad, kad cilvēki savā dzimtenē būs pārtikuši un drošībā. Palīdzības programmas jaunattīstības valstīm ir pamats abpusēji izdevīgai sadarbībai nākotnē. To nolūks, lai valstis, kuras šobrīd vairāk saņem nekā dod, kļūst par pilnvērtīgām partnerēm un, iespējams, pamudinātājām strauji novecojošajai Eiropai, kurai pieder arī Latvija. Tāpēc latvietim Andrim Piebalgam piedāvātais attīstības sadarbības komisāra amats ir viens no stratēģiski svarīgākajiem.
 
Aptaujās, atbildot uz jautājumu, ko vēlas no ES, Latvijas iedzīvotāji bieži minējuši Latvijas starptautiskās ietekmes pieaugumu. Piebalga iecelšana atbildīgajā attīstības sadarbības komisāra amatā būs šī pieauguma apliecinājums. Piebalgs šajā amatā ir vislabākā Latvijas reklāma pasaulē.
 
Blogs pārpublicēts no laikraksta "Latvijas Avīze" ar autores atļauju
 
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties