#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Talka dokumentu izstrādei: precīzāk, radošāk un lētāk
, 2010. gada, 08.septembris, 2010

Iepriekš informēja par „Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam” pieņemšanu, savukārt šobrīd saskaņošanai Valsts sekretāru sanāksmē pieteikts „Latvijas Republikas Rīcības plāna atjaunojamo energoresursu jomā” projekts (turpmāk – LR plāns). Interesanta šķiet šādu apjomīgu un sarežģītu dokumentu izstrādes organizācija, kā arī iespējas ietaupīt kalendāro laiku un resursus (nauda un cilvēku darba laiks), vienlaicīgi nodrošinot augstu kvalitāti.

Rīgas plāns ir izstrādāts starptautiskā projekta ietvaros, sadarbojoties konsorcijā četru Centrālo Baltijas jūras valstu galvaspilsētām (Stokholma – vadošā, Rīga, Helsinki un Tallina), tādējādi ietaupot resursus un sasniedzot labāko rezultātu.

LR plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (turpmāk – Direktīva). Direktīvā vispusīgi un detalizēti ir noteikti mērķi, uzdevumi, kā arī riski. Direktīvā iekļauti zinātniskās izpētes rezultātā iegūtie dati, kas nepieciešami salīdzinošo aprēķinu veikšanai, piem., transporta degvielas veidu energoietilpība, dažādu biodegvielu siltumnīcefekta gāzu emisijas un emisijas ietaupījums. Katra dalībvalsts Direktīvas izstrādē ir ieguldījusi resursus tādā apjomā, kā vēlējusies un spējusi, līdzīgi kā rīkojamies talkās. Rezultātā, katra valsts saņēma uz zinātniskiem pētījumiem balstītu un metodiski izstrādātu vadlīniju kopumu – Direktīvu.

Nākošais posms mērķu sasniegšanai ir rīcības plāna izstrāde. Apskatītā piemēra Direktīvā ir noteikts, ka Komisija līdz 2009.gada 30.jūnijam pieņem paraugu valsts rīcības plānam un „…dalībvalstis līdz 2010.gada 30.jūnijam informē Komisiju par valsts rīcības plānu …”. Seko Komisijas lēmums (2009.gada 30.jūnijs), ar ko apstiprināts paraugs valsts rīcības plāniem atjaunojamo energoresursu jomā (turpmāk – Paraugs).

Paraugs ir kā „špikeris” dalībvalstīm rīcības plānu izstrādei. Jāņem gan vērā, ka „špikeris” piedāvā tikai plāna formu, kas gan ir obligāta un pilnība jāievēro nacionālā plāna izstrādē. Minēto prasību nosaka visnotaļ praktiski apsvērumi, jo izmainot plāna formu vai samazinot satura uzskaitījumu:
- pastāv risks valsts attīstībā pazaudēt kādu būtisku jomu;
- nacionālie plāni var kļūt savstarpēji nesalīdzināmi.

Katra dalībvalsts, atbilstoši Paraugam, izstrādāja savu oriģinālo plāna saturu. Izstrādes procesā Paraugs palīdz pieturēties pie vienotas izpratnes, piem., par veicamo pasākumu būtību – tie veicami, lai sasniegtu noteiktos mērķus, tāpēc katram pasākumam ir jānorāda gaidāmais rezultāts – tendences maiņa, uzstādītā jauda (MW; t/g.), saražotā enerģija (tūkst. tonnu). Tādējādi, tiek izslēgta iespēja pasākumu sarakstā ietvert pasākumus ar nekonkrētu rezultātu.

Protams, bez valsts institūcijām, visu dokumentu izstrādē ir iespēja piedalīties arī talciniekiem no nevalstiskajām organizācijām.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties