#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Vienoti digitālā tīklā
, 2010. gada, 10.jūlijs, 2010

Samaksa par elektrības rēķiniem internetā vai aviobiļešu pirkšana, sēžot mājās pie datora un pārlūkojot visdažādākos piedāvājumus, daudziem ir kļuvusi par ikdienu. Par to liecina arī statistikas dati: Latvijā internetu lieto 61% iedzīvotāju, kas ir pat nedaudz vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā.

46% Latvijas iedzīvotāju sev nepieciešamo informāciju meklē un atrod internetā. Pārdesmit gados no tehnoloģiska brīnuma internets kļuvis par ikdienišķu pakalpojumu kā centralizēta ūdensapgāde un telefonsakari.

Vienlaikus kļuvuši pamanāmāki šķēršļi, kas kavē tā attīstību: tīkla pārklājuma kvalitāte reģionos, tiesiskā regulējuma nepilnības vai lietotāju nepietiekamās prasmes un resursu trūkums pētniecībai. Katra valsts savu iespēju un prioritāšu robežās cenšas šīs problēmas risināt. Bieži šie pūliņi notiek paralēli un savstarpēji nesaskaņoti, tāpēc Eiropas Komisija apņēmusies palīdzēt valstīm šo stāvokli mainīt: izstrādāta vērienīga digitālā programma Eiropai. Tā ir izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas "Eiropa 2020" galvenā sastāvdaļa, un tās mērķis ir radīt noturīgu tautsaimniecisku un sabiedrisku labumu no digitāla vienotā tirgus, kas balstīts uz ātru un īpaši ātru internetu.

Interneta attīstībai, kas ir vitāli svarīga saimnieciskās un sabiedriskās darbības videi, šodien ir tikpat revolucionāra nozīme, kāda pirms simt gadiem bija elektrības un transporta tīklu attīstībai. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozare ietekmē itin visas tautsaimniecības un cilvēka dzīves jomas.

EK valstīm piedāvā ambiciozus mērķus – līdz 2013. gadam iedzīvotājiem nodrošināt simtprocentīgu interneta pārklājumu un pieejamību, līdz 2020. gadam panākt lejuplādes minimālo ātrumu 30 Mbiti sekundē un pusei mājsaimniecību – vismaz 100 Mbiti sekundē. Tiek domāts par tiesību normu kopumu tiešsaistes regulēšanai un strīdu izšķiršanas mehānismu tiešsaistes darījumos. Kaut brīva preču kustība ES ietvaros ir it kā pašsaprotama, tikai 8% pircēju internetā iepērkas citā valstī, 60% pārrobežu darījumu neizdodas tehnisku vai juridisku iemeslu dēļ. Viena lieta ir, ka cilvēki izvēlas iepirkties pazīstamā veikalā un pirms pirkšanas savām acīm aplūkot preci un paturēt to rokās; cita – iepirkties internetā. Te pirkumu kavē šaubas par maksājumu internetā un iepirkšanās drošību kopumā.

Internets nav tikai pircēju vai darījumu cilvēku ērtībai, tā iespējas zinātnē, izglītībā, kultūrā un sabiedrības attīstībā kopumā ir milzīga. Par to – citreiz.

Foto: ideallaunch.com

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties