#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Komisāra Piebalga videocitāts par vizīti uz Mozambiku un Tanzāniju
EKP 
, 2012. gada, 16.jūlijs, 2012

Šonedēļ Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Barrozu un attīstības komisārs Piebalgs dosies uz  Mozambiku un Tanzāniju, kur tiks parakstīti jauni divpusējie nolīgumi ar mērķi sekmēt vietējās ekonomikas attīstību un atbalstīt pilsoniskās sabiedrības grupas. 

Komisārs uzskata, ka Āfrika lielā mēra noteiks Eiropas ekonomisko izaugsmi – ja Āfrikā būs laba izaugsme, tas dos mums daudz darba vietu, ja Āfrikā būs problēmas, tas atsauksies arī uz mūsu ekonomiku. Uz investīcijām Āfrikā ir jāskatās kā uz investīcijām mūsu pašu attīstībā, un, no otras puses, tā ir solidaritāte ar tiem cilvēkiem, kuri ir visnabadzīgākie - Mozambikā pēc pilsoņu kara joprojām valda ļoti liela nabadzība – apmēram puse iedzīvotāju iztiek  mazāk kā ar 1 dolāru dienā (~50 santīmiem).

Plašāka informācija par Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Barrozu un komisāra Piebalga vizīti uz Mozambiku pieejama:
- relīze: http://ej.uz/gzia
- papildinfo (angliski) http://ej.uz/hzrh

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties